maandag 7 januari 2019

BONDSCONTRIBUTIE 2019

Extra toelichting bij de  facturen in 2019:

De factuur voor de bondscontributie in 2019 ontvangt u rond de volgende data;

1 januari (1e kwartaal), 1 april (2 e kwartaal), 1 juli (3e kwartaal) en 1 oktober (4e kwartaal).

De bondscontributie wordt door de KNGU in rekening gerbracht per kwartaal of gedeelte hiervan

Hiervoor de volgende tarieven:

 Leeftijd tot 16 jaar per kwartaal € 5,50 16 jaar en ouder per kwartaal € 6,75 

De bondscontributie wordt middels automatische incasso van de rekening afgeschreven