Sunday 31 January 2021

 

Beste leden, coaches, trainers, ouders en andere betrokkenen,

Nog een paar dagen en dan is er een belangrijke (online) Algemene Ledenvergadering van SV Pax. Hoewel we al veel aanmeldingen hebben, willen wij u er nogmaals vriendelijk aan herinneren dat we woensdag 3 februari om 20:00 uur online “bij elkaar komen” om een belangrijke stap te zetten naar een mooie en gezonde toekomst van SV Pax. Er is veel gebeurd en daarmee juist ook veel te doen. Maar voor al dit werk heeft SV Pax wel een formeel bestuur nodig en die kiezen we tijdens een algemene ledenvergadering.

In de afgelopen weken is er met steun van Sportservice Haarlemmermeer en assistentie van externe adviseurs een groep mensen gevonden en naar elkaar toegegroeid om de stevige uitdagingen met energie en goede moed aan te gaan. Als bijlage tref je deze groep aan die graag als geheel het aanstaande bestuur wil vormen. De diversiteit van de groep staat model voor alle uitdagingen maar ook alle belangen die SV Pax nu kent. Vanzelfsprekend kunnen er ook nog anderen opstaan en kunnen conform de statuten zich presenteren.

In de herinneringsbrief in de bijlage vinden jullie belangrijke informatie over de ALV. Wij willen jullie verzoeken om deze brief goed door te lezen, daar in de brief ook de kandidatenlijst voor het (interim-)bestuur is opgenomen. Om meer te weten te komen over de kandidaten zijn de biografieën en een formele kandidaatstelling bijgevoegd!

Daarnaast is een begeleidende brief bijgevoegd van onze adviseurs Hans van Egdom en Walter van der Mast over de totstandkoming van het kandidaat-bestuursteam. Wij hopen dat nog veel meer van jullie zich zullen aanmelden om de ALV echt kracht bij te zetten.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep SV Pax

Bindende voordrachten

Biografieën kandidaat-bestuursleden

Herinneringsbrief ALV SV Pax

Brief adviseurs

Uitnodiging online ALV 3 februari 2021

CONCEPT Agenda ALV 3 februari 2021