Monday 1 March 2021

Wat moet je zeggen als je als kersvers bestuur met de huidige uitdagingen te maken krijgt. Natuurlijk wisten we , althans enigszins, waaraan we begonnen. Een vereniging midden in coronatijd en dus niet de mogelijkheden hebben om de leden lekker te laten sporten, een vereniging in een sport die veel negatieve media- en daarmee publieke aandacht krijgt en een vereniging waarvoor het lange tijd onmogelijk leek om bestuurd te worden. Maar toch blijkt de praktijk vaak anders te zijn dan je dacht. Zo ook deze uitdaging. Altijd een verrassing, soms negatief, maar gelukkig ook positief begeleid met aardige en bemoedigende mailtjes of appjes en leden die graag mee willen helpen. En dat laatste helpt.

Na een ruime drie weken de schouders eronder te hebben gezet, hebben we wel een duidelijke koers. De boel op orde, blik op vooruit en een veilig en betrouwbaar sportklimaat. De komende weken en maanden zal dit steeds meer merkbaar zijn. We zullen bijvoorbeeld met jullie in gesprek gaan over de verschillende uitdagingen die zo voor ons staan. Immers “twee weten meer dan één “ en natuurlijk zijn we samen de vereniging.

Hoewel de stapel werk voor het bestuur groot en omvangrijk is en je soms moeilijk weet welk “klusje” je nu weer moet gaan oppakken, gaat de meeste energie van ons nu naar het meer kunnen sporten en turnen ondanks corona. Dat is waarom we lid zijn van een sportvereniging. Hoewel we sinds 15 december weer in een serieuze lockdown zitten en waar de avondklok van januari nog maar eens onderstreept hoe serieus we corona moeten bestrijden, wil dit bestuur meer ruimte voor de jeugd. Voor deze groep is juist sporten, bewegen en elkaar zien zo belangrijk en volgens de experts zijn, met de juiste voorzorgsmaatregelen, de risico’s beperkt. We hebben dan ook naar de KNGU een dringende oproep gedaan om meer ruimte voor binnenturnen. Zeker nu de rijksoverheid zelf steeds meer praat over maatwerk in de versoepelingen, denken we dat die ruimte voor turnen passend is. Turnen is geen contactsport en met discipline en oplettendheid kan “binnen” de 1,5 m redelijkerwijs gerealiseerd worden. Hopelijk kunnen vereende krachten via de KNGU ons snel ruimte geven.

Goed, dit waren de eerste regels van het bestuur op de website om te vertellen waar we mee bezig zijn. Op regelmatige basis zullen we jullie op verschillende manieren berichten, maar jullie kunnen ons ook jullie ideeën meegeven en “luisteren” graag. Mailen kan naar bestuur (at) svpax (punt) nl

Namens alle bestuursleden

John Nederstigt
Voorzitter SV Pax

 

Op vrijdag 19 februari is er ook een brief uitgestuurd per e-mail naar alle leden. Het is mogelijk dat deze over het hoofd gezien is of in de spam terechtgekomen is. Zie hieronder de link naar de betreffende brief:
Brief leden SV Pax inzake contributie

Ter informatie zijn hieronder de CONCEPT notulen van de ALV van 17 december 2020 en de CONCEPT notulen van de ALV van 3 februari 2021 te vinden.
CONCEPT Notulen ALV SV Pax 3 februari 2021

CONCEPT Notulen ALV SV Pax 17 december 2020