SV Pax Haarlemmermeer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid (zowel recreant als selectielid) dient per kwartaal voor o.a. de ongevallenverzekering in de zaal, een zogenaamde bondscontributie aan de KNGU te betalen.

De inning van de reguliere contributie gebeurt maandelijks (september t/m juni) vooraf aan het einde van de maand

Soort Les 1 lesuur per week                             Contributie per jaar

Ouder en kind Gymnastiek                             € 182,50
Peutergymnastiek                                             € 180,00   
Kleutergymnastiek                                            € 180,00   
Turnen jongens                                                  € 180,00
Turnen meisjes                                                   € 180,00
Mijn Kanjers (G-gym)                                        € 180,00
Brugklas                                                                € 225,00 
Turnen 14                                                              € 270,00                           
Springen                                                               € 270,00 
Aerobic/Bodyshape                                           € 192,50
No Joke's (herenconditiegym)                       € 192,50

 

De contributie voor de trainingen bij de selectiegroepen Turnen Heren en Turnen Dames wordt per seizoen conform de daarvoor geldende contributie staffel berekent aan de hand  van het aantal trainingsuren per week. De inning geschiedt in 12 gelijke termijnen.

 

Inschrijfgeld                                                         Eenmalig

Jeugd                                                                     € 7,50
Volwassenen                                                        € 10,00

Bondscontributie

Leden tot 16 jaar                                                 € 5,65   
Leden vanaf 16 jaar                                            € 6,95