SV Pax Haarlemmermeer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid (zowel recreant als selectielid) dient per kwartaal voor o.a. de ongevallenverzekering in de zaal, een zogenaamde bondscontributie aan de KNGU te betalen.

De inning van de reguliere contributie gebeurt in 2 termijnen. De eerste termijn is van 1 september tot 1 februari en de tweede termijn is van 1 februari tot 1 juli.

Soort Les 3/4 uur per week                             Contributie per jaar

Ouder en kind Gymnastiek                             € 230,00

Soort Les 1 uur per week                                 Contributie per jaar

Peutergymnastiek                                             € 220,00   
Kleutergymnastiek                                            € 220,00   
Turnen jongens                                                  € 220,00
Turnen meisjes                                                   € 220,00
Mijn Kanjers (G-gym)                                        € 220,00
Aerobic/Bodyshape                                           € 235,00
No Joke's (herenconditiegym)                       € 235,00

Soort les 1 1/4 uur per week                               Contributie per jaar

Brugklas                                                                € 275,00 

Soort les 1 1/2 uur per week                               Contributie per jaar

Turnen 15 t/m 17 jaar                                          € 330,00     
Turnen 18 jaar                                                      € 345,00
Springen                                                               € 330,00 
Springen 18 jaar                                                  € 345,00

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we de reguliere contributie berekend inclusief bondscontributie. U krijgt voor de bondscontributie dus geen aparte factuur meer.

De contributie voor de trainingen bij de selectiegroepen Turnen Heren en Turnen Dames wordt per seizoen conform de daarvoor geldende contributie staffel berekend aan de hand  van het aantal trainingsuren per week. 

 

Inschrijfgeld                                                         Eenmalig

Jeugd                                                                     € 15,00
Volwassenen                                                        € 15,00