SV Pax Haarlemmermeer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ieder lid (zowel recreant als selectielid) dient per kwartaal voor o.a. de ongevallenverzekering in de zaal, een zogenaamde bondscontributie aan de KNGU te betalen.

De inning van de reguliere contributie gebeurt per maand of per jaar. Bij betaling per maand zijn dit 10 maanden. In de zomermaanden wordt geen contributie geïnd voor de recreatie.

Soort Les 1 uur per week                                 Contributie per jaar

Ouder en kind Gymnastiek                             € 230,00
Peutergymnastiek                                             € 230,00   
Kleutergymnastiek                                            € 230,00   
Turnen jongens                                                  € 230,00
Turnen meisjes                                                   € 230,00
Mijn Kanjers (G-gym)                                        € 230,00
Aerobic/Bodyshape                                           € 230,00
No Joke's (herenconditiegym)                       € 230,00

Soort les 1 1/2 uur per week                               Contributie per jaar

Brugklas                                                                € 297,50 
Turnen 15 t/m 17 jaar                                          € 297,50     
Turnen 18 jaar                                                      € 297,50
Springen                                                               € 297,50 
Springen 18 jaar                                                  € 297,50

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we de reguliere contributie berekend inclusief bondscontributie. U krijgt voor de bondscontributie dus geen aparte factuur meer.

De contributie voor de trainingen bij de selectiegroepen Turnen Heren en Turnen Dames wordt per seizoen conform de daarvoor geldende contributie staffel berekend aan de hand  van het aantal trainingsuren per week. 

 

Inschrijfgeld                                                         Eenmalig

Jeugd                                                                     € 15,00
Volwassenen                                                        € 15,00