Tuesday 15 December 2020

Hoofddorp, 15 december

Beste sporters, ouders, collega’s,

Gisteren zijn er opnieuw verscherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. 

SV Pax Haarlemmermeer geeft gehoor aan de oproep van de overheid, volksgezondheid en NOC*NSF voor álle recreatie én wedstrijdsport activiteiten. 

Dit zorgt ervoor dat NU voor ALLE SPORTERS geldt dat ALLE zalen (ook SKWA) tot 19 januari gesloten zullen zijn.

Alle lessen zijn stopgezet t/m 3 januari. Voor de lessen daarna zijn wij in beraad hoe wij deze (online) in gaan vullen.


Wij houden jullie op de hoogte per e-mail, maar vragen jullie ook om onze website en sociale media te volgen en om andere ouders, sporters en collega’s voor de zekerheid op nieuws van ons te blijven attenderen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij te bereiken via: bestuur@svpax.nl, info@svpax.nl en ledenadministratie@svpax.nl 

Wij zullen ons maximaal inspannen om samen met jullie deze situatie op een zo verstandig mogelijke wijze het hoofd te bieden!