maandag 9 maart 2020

Beste sporters, ouders/verzorgers, personeel en vrijwilligers,


Met dit bericht vragen wij iedereen aandacht vragen voor wat wij met z’n allen kunnen doen binnen onze vereniging ter voorkoming van- en mocht het zo ver komen- en ter beperking van verspreiding van het coronavirus.

Als vereniging volgen wij de officiële berichtgeving nauwlettend en vragen wij iedereen dat ook zoveel mogelijk te doen en elkaar te blijven informeren conform de huidige richtlijnen. Op de website van het RIVM (staat veel actueel nieuws en richtlijnen): https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Wij willen iedereen met name vragen het volgende op te volgen en te bespreken met de jeugdige sporters:

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn

•             Was je handen regelmatig
•             Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•             Gebruik papieren zakdoekjes

Neem vooral telefonisch contact met de huisarts als je:

•             Koorts hebt  met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) 
•             En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus  (kijk hiervoor op de website van het RIVM of van het WHO)
•             Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Mocht de situatie zich in onze regio dusdanig ontwikkelen dat het voorkomen van verspreiding niet meer realistisch is, dan zal de overheid zich moeten richten op het beperken van verspreiding. Dat zal dan ook voor de scholen en voor verenigingen als de onze kunnen gelden. Wij zullen dan alle nodige maatregelen nemen voor beperking van verspreiding. 

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte indien de huidige situatie wijzigt. Wij vragen iedereen ook om de verenigingsmanager of het bestuur direct op de hoogte te stellen indien je vermoedens hebt over een besmetting met het coronavirus. 

Laten we samen het risico op verspreiding zoveel mogelijk beperken!