YESSS we gaan er weer voor!

Thursday 13 October 2022

 

Beste gymnasten, turners, turnsters, leden,  

En na ruim twee jaar corona gedoe lijkt het erop dat we dit jaar gelukkig weer de traditionele SV Pax demodag kunnen organiseren. Een dag waarin de hele vereniging elkaar ontmoet, maar bovenal dat de hele vereniging en in het bijzonder de sporters laten zien wat ze op turngebied inmiddels in huis hebben. Voor sommigen van jullie helemaal een nieuwe ervaring en voor de wat oudere “rotten” weer lekker zoals het was.

Zoals inmiddels volgens goede Pax-traditie heeft ook deze aanstaande demodag een bijzonder thema. Alles rondom deze dag zal dit jaar te maken hebben met het thema:  Films/Movies

Jullie gaan samen met je trainer in de komende tijd in dit thema een mooie show voorbereiden die op de demodag zal worden uitgevoerd voor alle vaders, moeders, bonuspapa’s en bonusmama’s, opa’s en oma’s, broers/zussen, familie en vrienden en natuurlijk aan de rest van de club. We kijken er in ieder geval  weer uit naar een onvervalste, ouderwetse SV Pax-demodag!

De datum voor de “SV Pax-demo” dag zal zaterdag 10 december zijn en trainster Natascha met haar mede-studenten Daphne en Ivo zijn als kartrekkers van deze demodag (het Organisatie Team). Met  steun van (hopelijk vele) vrijwilligers, het bestuur en natuurlijk jullie zelf gaan we er een onvergetelijke dag van maken.

De komende weken gaan de trainers jullie meenemen hoe we dit gaan aanpakken, maar onze draaiboeken zijn afgestoft een nieuwe frisse ideeën krijgen natuurlijk ook een plekje. En als jullie ideeën hebben en/of je wilt je als ouder (of familielid ouder dan 16) aanmelden als vrijwilliger, dan moet je dat natuurlijk delen met het team via demodag@svpax.nl   

  • Heb er veel zin in!
  • Zet zaterdag 10 december in je agenda en die van je fans
  • Ga een leuke tijd tegemoet met je lesgroep en maakt er iets moois van
  • Stel je vragen via demodag@svpax.nl

Zet ‘m op! We kijken er naar uit jullie te zien optreden!

Demodag Team 2022

Natascha, Dafne en Ivo, Po, Peter Pan, Elsa, Bambi en vele, vele anderen

==================================== ENGLISH ======================================

Dear gymnasts, parents and members,

After two years of covid-19, it is looking like we are finally able to hold our traditional SV Pax ‘demodag’ again! A day where the entire club meets each other and more importantly a day where the entire club and more specifically the gymnasts, get to show what (new) skills they got. For some of you will this be a entire new experience while it will be back to the old days for the ‘’older’’ generation.

Following old ‘’pax-tradition’’, this day will have a themeThe Movies

In the coming weeks, students and their trainers will work together to prepare a show with their chosen theme that will be showcased during the demodag for dads, moms, bonus dads, bonus moms, grandfathers, grandmothers, siblings, family and friends to enjoy. We are looking forward to a old classic ‘’SV Pax-Demodag’’!

The date for this exciting demodag will be on Saturday 10th of December. Our trainer Natascha together with her fellow students Dafne and Ivo will function as lead organization team. Together with support of (hopefully lots of) volunteers, the board and of course the sporters, this day will become unforgettable.

The upcoming weeks your trainers will inform and lead you on how this will all go down, our scripts are dusted off and new fresh ideas have been given a spot in these scripts. If any of you parents (or family older than 16 years old) have ideas and/or feel the urge to volunteer before/during the event, please share this with us through Demodag@svpax.nl

  • Let’s look forward to it!
  • Block Saturday 10th of December in your agenda and in those of your fans.
  • Have a good time with your group and make something beautiful out of it.
  • Ask questions through demodag@svpax.nl

Go for it! we look forward to seeing everyone put on a show!

Demodag Team 2022

Natascha, Dafne and Ivo, Po, Peter Pan, Elsa, Bambi and many, many more