Disclaimer

De website svpax.nl is met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor deze website is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. SV Pax Haarlemmermeer sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van informatie verkregen via deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

SV Pax Haarlemmermeer mag haar website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor SV Pax Haarlemmermeer geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Op de website svpax.nl staan mogelijk links naar websites van derden. SV Pax Haarlemmermeer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website svpax.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan SV Pax Haarlemmermeer. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SV Pax Haarlemmermeer. Het maken van kopieën van (delen van) onze website op papier, in de vorm van een printscreen of welke andere vorm van duplicatie dan ook is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SV Pax.

Volg ons via
Social Media

01020305

Vrienden van
SV Pax

Vriendenloterij

Onze vereniging heeft zich aangemeld bij de Vriendenloterij als club. Van ieder verkocht lot gaat er 50% naar de club. Als u al meespeelt, dan kunt u uw lot koppelen aan onze club waarmee u ons direct steunt. Kost u niets extra's en toch dingt u mee met mooie prijzen. Klik hier en speel mee voor SV Pax.

Laatste algemene nieuws

Zaterdag 24 Maart: Diploma Turnen en de Clubkampioenschappen!

Op zaterdag 24 Maart 2018 aanstaande is het zo ver: Diploma Turnen en onderlinge wedstrijd van turnen, dansen en springen!

Op deze dag vinden in de Sporthal van het Sportcomplex Koning Willem Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp het Diploma Turnen en de Clubkampioenschappen plaats. Kom en moedig alle sporters aan!

Verslagen Turnen Heren

Verslagen Turnen Dames

Verslagen Ritmische Gymnastiek