Wednesday 12 August 2020

Hoofddorp, 12 augustus 2020.

Betreft: Eerste reactie SV Pax op formeel verzoek irt KNGU-bestuursbesluit woensdag 29-7-2020 

De turnbond, KNGU, heeft op 10 augustus per brief een formeel verzoek gedaan aan de clubs die coaches in dienst hebben die deel uitmaken van het TeamNL Turnen Dames programma om die trainers een stap opzij te laten zetten gedurende de duur van het door de KNGU aangekondigde onderzoek. 

Het ontvangen verzoek van de KNGU roept bij het bestuur van SV Pax echter meer vragen op dan dat er duidelijkheid wordt gegeven. Om die reden heeft SV Pax op 11 augustus in een eerste reactie aan de KNGU laten weten op basis van de beschikbare informatie niet te kunnen voldoen aan dat verzoek. Ook hebben wij de KNGU laten weten dat wij antwoorden vanuit KNGU verlangen op een aantal voor ons en alle clubs belangrijke vragen, zodat wij een goed onderbouwde en gedegen beslissing kunnen nemen op basis van de juiste gronden, feiten en omstandigheden.

In afwachting van de reactie van de KNGU op onze vragen heeft SV Pax daarom besloten de trainingen van onze topsport dames vooralsnog gewoon onder leiding van ons huidige trainersteam voort te zetten, mede om schade te voorkomen in de continuïteit van de trainingen. Op basis van de antwoorden die wij van de KNGU verwachten te ontvangen bepalen we of en welke vervolgstappen vervolgens nodig zijn.

Het moge duidelijk zijn dat zowel SV Pax en de overige turnclubs, net als de KNGU, allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk een schone en veilige sport, waarbij er sprake is van een pedagogisch verantwoord (top)sportklimaat. Om dit te bereiken en zo te houden mag wat SV Pax betreft alles hiervoor wijken en hoeft geen persoon hierin ontzien te worden. Wanneer dit tenminste op zuivere en juiste gronden wordt gebaseerd.

Om die reden hebben wij aanvullend in onze eerste reactie aan de KNGU ook verzocht om de onderzoeksvragen bij het onderzoek zodanig te formuleren dat er antwoorden komen op de volgende vragen: Naast de toetsing of er binnen de (Nederlandse) turnwereld sprake is (geweest) van een pedagogisch onverantwoord sportklimaat, in welke mate dat is (geweest) en indien dit zo is, welke maatregelen genomen (hadden) moeten worden. Als bijvraag tevens of de KNGU tot nu toe voldoende stappen heeft ondernomen om een pedagogisch verantwoord (top)sportklimaat te bevorderen en wat de coaches en de clubs daarvoor nodig hebben.


Bestuur SV Pax Haarlemmermeer