Een proefles vraagt u aan door het invullen van het formulier.

De proefles is gratis als u of uw kind geen lid wordt. Echter als u of uw kind daarna lid wil worden dan vult u een inschrijfformulier in en wordt de contributie vanaf de 1e les in rekening gebracht..

Nee, voor een proefles turnen meldt u uw kind eerst aan via het daarvoor bestemde online formulier. Dan kunnen we kijken of er in de gewenste les nog een plekje vrij is. Na de bevestigingsmail met verdere informatie te hebben gekregen kan de proefles worden gevolgd. 

We kunnen dan kijken of deze les geschikt is voor onder andere de leeftijd van uw kind. We hebben deze gegevens ook nodig als u uw kind na de proefles wilt aanmelden voor het lidmaatschap. Zonder deze gegevens kunnen wij geen plekje voor uw kind reserveren in de les.

Nee, u kunt niet blijven kijken tijdens de les. Uit ervaring blijkt dat dit de kinderen teveel afleidt. Als er specifieke redenen zijn waarom u dat wel graag zou willen, laat het ledenadministratie even weten. 

De kosten voor lidmaatschap, lessen en contributie kunt u hier vinden. 

De verplichte en geïnde bondscontributie wordt door ons periodiek afgedragen aan de KNGU waarbij de vereniging is aangesloten. Dit bedrag zit inbegrepen bij de contributie

In principe schrijft SV Pax geen verplichte kleding voor. Voor het turnen, springen en gymmen een kort broekje of een legging en een goed passend (niet wijd) T-shirtje genoeg en zo eenvoudig mogelijke gymschoentjes of gymsokjes. Geen sieraden om en lange haren in een staart, vlecht of knot. 

Momenteel hebben we (nog) geen eigen Pax lijn met recreatieve turnpakjes. Via bijvoorbeeld sportemotions.nl is turnkleding te bestellen.

Tijdens de onderlinge wedstrijden turnen stellen wij de clubkleding wel op prijs. Deze is aan te schaffen of te huren via de trainer.

U krijgt het inschrijfformulier en onze Algemene Bepalingen meteen meegestuurd bij de bevestigingsmail van een proefles, of u kunt deze opvragen via ledenadministratie (at) svpax.nl. U kunt dit formulier geheel ingevuld en ondertekend ofwel goed leesbaar retourmailen ofwel uitgeprint meenemen naar de volgende les. U krijgt een bevestigingsmail van de inschrijving zodra deze is verwerkt. 

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ingediend, is de contributie verschuldigd vanaf de eerste (proef)les.

U kunt uiterlijk 1 juli het lidmaatschap opzeggen. Voor kinderen tot 5 jaar bestaat een aparte regeling en kunt u uw kind per 1 januari/1april/1 juli afmelden. 
Uiterlijk 1 maand van tevoren moet het schriftelijke (email) verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie binnen zijn. U ontvangt altijd een bevestiging. Heeft u geen bevestiging van uitschrijving ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Leden van de selectie kunnen alleen uitschrijven aan het einde van hun contract. 

De contributie wordt vooraf geïnd. Wordt uw kind bijvoorbeeld lid per 1 maart, dan wordt eind maart de contributie geïnd voor maart en april plus het inschrijfgeld. Klopt er iets niet? Laat het ons weten en mail met uw vraag naar penningmeester (at) svpax.nl met de ledenadministratie (at) svpax.nl in de cc. 

U meldt u kind af door een mail of bericht in de ClubAssistent App te sturen naar de trainer. Een emailadressen overzicht van de trainers vindt u hier.

Duurt de blessure langer dan 6 weken? Dan kunt u de ledenadministratie vragen de contributie tijdelijk stop te zetten. U heeft daarvoor wel een verklaring van de behandelend arts nodig dat deelnemen aan de lessen niet mogelijk is. Een diagnose hoeft er niet in te staan.

Op kalender staan de schoolvakanties en feestdagen. Dan is er geen recreatieles. Bij lokale evenementen zoals de Avondvierdaagse of uitval van trainers is het mogelijk dat de lestijden worden aangepast of vervallen. U hoort dit van tevoren via de trainer of leest het bij onze nieuwsberichten. 

Het is niet toegestaan zonder toestemming herkenbare foto-/videobeelden van onze trainers en andere kinderen in de les op social media te plaatsen en te delen. Niet alle kinderen en trainers hebben daar hun toestemming voor gegeven.