Een proefles vraagt u aan door het invullen van het formulier.

De proefles is gratis als u of uw kind geen lid wordt, echter als u of uw kind daarna lid wil worden dan ontvangt u een inschrijfformulier en wordt de contributie vanaf de 1e les in rekening gebracht..

Nee, voor een proefles turnen meldt u uw kind eerst aan. Dan kunnen we kijken of er in de gewenste les nog een plekje vrij is. 

We kunnen dan kijken of deze les geschikt is voor onder andere de leeftijd van uw kind. We hebben deze gegevens ook nodig als u uw kind na de proefles wilt aanmelden voor het lidmaatschap. Zonder de gegevens kunnen wij geen plekje voor uw kind reserveren in de les.

Nee, u kunt niet blijven kijken tijdens de les. Dit leidt de kinderen teveel af.

De kosten voor de contributie kunt u vinden op deze pagina.

De geïnde bondscontributie wordt afgedragen aan de KNGU waarbij de vereniging is aangesloten. Dit betreft een separate incasso naast de reguliere contributie. Meer informatie over het lidmaatschap en de bondscontributie vindt u hier.

In principe schrijft SV Pax geen verplichte kleding voor. Voor het turnen en ritmische gymnastiek is een kort broekje en een T-shirtje genoeg en zo eenvoudig mogelijke gymschoentjes. Voor streetdance een legging en een T-shirt. Tijdens de onderlinge wedstrijden turnen stellen wij de clubkleding wel op prijs. Deze is aan te schaffen via het volgende email adres: gymmick@live.nl .

U krijgt het inschrijfformulier na de eerste les uitgereikt door de leiding. U kunt dit formulier de 2e les weer meenemen.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ingediend, is de contributie verschuldigd vanaf de eerste les.

U kunt per 1 juli het lidmaatschap beëindigen. Voor kinderen tot 5 jaar bestaat een aparte regeling 1 januari/1april/1 juli.
Uiterlijk 1 maand van tevoren moet het verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap bij de ledenadministratie binnen zijn. U ontvangt altijd een bevestiging. Heeft u geen bevestiging van uitschrijving ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Leden van de selectie kunnen alleen uitschrijven aan het einde van hun contract.

De contributie wordt vooraf geïnd. Wordt uw kind bijvoorbeeld lid per 1 maart, dan wordt eind maart de contributie geïnd voor maart en april plus het inschrijfgeld.

U meldt u kind af door een mail te sturen naar de trainer. Een emailadressen overzicht van de leiding vindt u hier.

Duurt de blessure langer dan 6 weken? Dan kunt u de ledenadministratie vragen de contributie tijdelijk stop te zetten. U heeft daarvoor wel een verklaring van de behandelend arts nodig dat deelnemen aan de lessen niet mogelijk is. Een diagnose hoeft er niet in te staan.

Op de websitekalender staan de vakanties en feestdagen. Dan is er geen recreatieles. Bij lokale evenementen zoals de Avondvierdaagse is het mogelijk dat de lestijden worden aangepast. U hoort dit van tevoren via de trainer.