commissielid (dames) Rayon Kennemerland voor SV Pax

zaterdag 20 mei 2023

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR WEDSTRIJDGROEPEN DAMES - URGENT!!! Wie staat er op? 

Zoals bekend zoeken we regelmatig vrijwilligers die onze vereniging ondersteunen met allerlei taken. Van ouders uit de wedstrijd- en selectiegroepen wordt verwacht dat ze zich hiervoor (enkele malen per jaar) willen inzetten. Bij andere sportverenigingen hebben ouders vrijwillige diensten zodat kinderen aan hockey-, tennis- en voetbalwedstrijden kunnen meedoen en de club kan blijven draaien. Wij hebben geen clubhuis met bardiensten maar we hebben wel hulp nodig! 

Momenteel zoeken we vanaf volgend seizoen voor een periode van 4 seizoenen één of meerdere ondersteuners op het gebied van wedstrijdadministratie, nl. scoreverwerking wedstrijden (dames) in het Rayon Kennemerland. Dit is in principe een taak voor 1 persoon, maar wordt vaak verdeeld in subtaken onder alle ouders met 1 vast aanspreekpunt (per seizoen) onder het mom van vele handen maken licht werk en zo blijft het behapbaar en leuk. Voor nu zoeken we in ieder geval dat ene aanspreekpunt. 

Scoreverwerkingstaken commissielid:

  • scorebriefjes controleren tijdens wedstrijden (7 a 8 wedstrijddagen per seizoen, 1x per 3 jaar een doorstromingswedstrijd)
  • uitslagenlijsten voorbereiden en uitprinten tijdens wedstrijden
  • zorg dragen voor benodigdheden (inkt & papier printers – is aanwezig in de trainersruimte van het SKWA)
  • werken met scoreverwerkingssysteem
  • wedstrijden, indelingen en uitslagen op de KNGU site laten zetten
  • bijwonen rayonoverleg (zo'n 7x per seizoen, doorgaans digitaal)

 

Dit kan in principe door 1 persoon per keer gedaan worden. Op dit moment wordt deze positie vervuld door HLC die een werkend roulatiesysteem van ouders hebben ontwikkeld met daarbij een handig draaiboek. Er is 1 aanspreekpunt vanuit HLC die de rayonvergadering bijwoont en de ouders aanstuurt, de ouders zijn er alleen op de wedstrijddagen.  Dit kunnen we overnemen indien blijkt dat we niet met 1 persoon kunnen werken. De overdracht is al op 1 juli dus de tijd gaat dringen als de nieuwe commissie/persoon nog een keer wil meedraaien en ervaringen wil meekrijgen. Mocht niemand opstaan voor 28 mei a.s. betekent dit dat we de taken zelf gaan verdelen onder de ouders, anders kunnen we niet meer in dit rayon meedoen aan wedstrijden. 

Om voor een goede overdracht te kunnen zorgen is het fijn als zo snel mogelijk bekend wordt wie wat op zich gaat nemen. Met name voor scoreverwerking is het fijn om tijdens dit seizoen al mee te kijken op wedstrijden. HLC heeft al aangeboden de 1e wedstrijd van volgend seizoen nog ondersteuning te bieden.

Het huidige commissielid van HLC kan verdere praktische vragen over scoreverwerking beantwoorden, je kunt hiervoor je vragen insturen via Martine van ons eigen verenigingsbureau via info@svpax.nl, zij zal de vragen doorsturen.

Meld je snel aan als vrijwilliger voor deze ondersteunende functie via het hierboven vermelde e-mailadres met in de mailtitel 'ik meld mij aan als rayonvrijwilliger', versterk daarmee onze vereniging en maak het mogelijk dat onze meiden hun wedstrijden kunnen blijven doen! Er is een wedstrijddagvergoeding en een kilometervergoeding vanuit Pax beschikbaar. 

Alvast hartelijk dank namens

Bestuur SV Pax, Kirsten Agricola en Chantal Peper

====

Hier nog wat algemene informatie over het rayon en deze taak: 

Wat is het doel van het rayon?

Het doel van het rayon/de rayoncommissie is om uit naam van de KNGU KNGU-wedstrijden te organiseren die zowel voldoen aan de voorschriften van de KNGU als passend zijn bij de niveaus en wensen van de verenigingen. Ons rayon Kennemerland doet dat voor de verenigingen die binnen onze regio vallen.

Hoe groot is het rayon (aantal clubs)?

Ons rayon Kennemerland bestaat op dit moment uit 11 verenigingen.

Hoeveel tijd is men daadwerkelijk kwijt?

Scoreverwerking is voornamelijk de wedstrijddagen draaien, zie verder genoemde takenlijst.

Wat is de vergoeding?

Er is geen vergoeding vanuit de KNGU.  SV Pax geeft echter wel een vaste vrijwilligersvergoeding per wedstrijd en een kilometervergoeding.

Waarom een periode van 4 jaar?

In principe is een commissielid vrijwillig, maar omdat in het verleden is gebleken dat vrijwilligers nauwelijks te vinden zijn en doordat het bestaan van het rayon (en dus KNGU wedstrijden in onze regio) in gevaar kwam zijn we met alle verenigingen samen tot de volgende oplossing gekomen: Beurtelings leveren wij een commissielid voor een periode van 4 jaar om de commissie draaiende te houden en wedstrijden te kunnen bieden aan onze turnsters. Een jaar of 2 is te kort om de commissie stabiel te houden, de wedstrijden goed te kunnen organiseren en om het overzichtelijk te houden voor alle verenigingen. Het is wel eens voorgekomen dat een commissielid na 3 jaar toch moet stoppen (om wat voor reden dan ook), de vereniging dient dan voor vervanging te zorgen voor het resterende wedstrijdjaar.

Heb je voor ons het werkboek?

Het werkboek is altijd te raadplegen op de website van de KNGU en wordt voor de start van het seizoen naar alle verenigingen en betrokken trainsters verstuurd.