Wednesday 16 September 2020

Beste leden, ouder(s) en/of verzorg(st)er(s),

Graag jullie aandacht voor volgende,

Onderstaande informatie is voor alle leden van de RECREATIE:

Contributie Algemeen RECREATIE

Wat betreft de contributie inning van de recreatie lessen is dit seizoen gekozen voor de incasso van de contributie per half jaar (5 maanden) of jaarlijks (10 maanden).
Tevens hebben jullie gemerkt dat er een verhoging is geweest van de contributie in verband met indexering van de vaste lasten.

Incasso contributie nu ingepland voor 16 september
Allereerst excuses voor alle leden waarbij de laatste contributie factuur niet klopte. Dit heeft te maken met veranderingen van het (financiële) administratie systeem van de KNGU (Digi Members), waarmee de vereniging de contributies kan draaien.

Door veranderingen in het systeem, heeft het systeem niet alle ‘nieuwe’ informatie opgeslagen en verwerkt.
Na veelvuldig overleg met Digi Members blijkt dat er geen nieuwe factuur gestuurd kan worden en dat de laatste factuur binnen het systeem niet ongedaan gemaakt kan worden.

Bij meerdere leden die hadden aangegeven per maand de contributie te willen voldoen is dit voor de eerste termijn helaas dus niet meegenomen (gaat volledig automatisch via het computersysteem). Heel erg vervelend en daar zijn vele reacties op gekomen, waarbij veel mails zijn beantwoord, maar zeker niet allemaal.

Hieronder staat beschreven hoe dit opgelost gaat worden en hoe de terug storting van de contributie zal plaatsvinden voor mei 2020 van de leden met jaarbetaling 2019-2020;

LET OP

  • Zoals jullie hadden gemerkt is er na het verzenden van de factuur van de eerste termijn geen incasso geweest en zoals hierboven beschreven zijn aanpassingen helaas niet mogelijk
  • Vandaar dat de incasso batch zoals op de factuur aangegeven alsnog gedraaid wordt; deze incasso zal per 19 september van jullie rekening wordt afgeschreven
  • -Graag deze incasso niet storneren voor overzicht op de financiële administratie;
  • -Leden die in nood/problemen komen door deze incasso, graag een mail sturen naar financien@svpax.nl en dan zal er een bedrag van 4 maanden worden teruggestort!
    Jullie zullen komende vier maanden een factuur ontvangen om de maandelijkse contributie te voldoen
  • Vanuit de financiële administratie van SV Pax Haarlemmermeer zal voor leden met een jaarbetaling 2019-2020 eind van deze maand of begin van oktober de contributie worden teruggestort van de maand mei; indien jullie dit als schenking voor de vereniging willen geven, stuur dan een mail naar: financien@svpax.nl

Voor overige vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden over de factuur en/of incasso, stuur dan een mail naar: financien@svpax.nl en je ontvangt binnen twee weken een reactie.