De Ledenadministratie  geeft u informatie over beschikbaarheid op de lessen, het lidmaatschap en de contributie.

Medewerker leden administratie: Danielle Hart

E-mail: ledenadministratie@svpax.nl

Telefoon; 023-56.17.317  telefonisch spreekuur op woensdag en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur.