Voorgenomen samenwerking GTV De Badhoeve en SV Pax Haarlemmermeer

De besturen van de gymnastiekverenigingen GTV De Badhoeve en SV Pax Haarlemmermeer zijn voornemens nauw met elkaar te gaan samenwerken op het gebied van Ritmische Gymnastiek (RG) met ingang van het seizoen 2017-2018.

Het aantal leden bij de RG selectie en de RG recreatie groepen van SV Pax Haarlemmermeer laat sinds jaren een structurele daling zien ondanks de inspanningen van de verenigingen om RG aantrekkelijk te maken voor meer leden. Daarentegen vertonen de selecties Turnen Dames (TD) en Turnen Heren (TH) in de afgelopen jaren een dermate positieve trend in de resultaten en de opbouw van de selectie en recreatiegroepen, dat dit voor de vereniging en de KNGU aanleiding is geweest om de aandacht in toenemende mate te vestigen op het verder versterken van TD en TH binnen de vereniging. Daarnaast heeft KNGU SV Pax Haarlemmermeer aangewezen als Regionaal Trainingscentrum voor TD en als Nationaal Trainingscentrum voor TH. Deze ontwikkeling vindt plaats in het kader van een breder programma dat de KNGU met NOC*NSF heeft afgesproken voor de komende olympische cyclus.

De beschreven situatie stelt eisen aan de sportfaciliteiten, zoals ruimte, werkprogramma’s, staf, opbouw van selecties, doorstroming en medische voorzieningen. Uiteraard heeft het Bestuur van SV Pax zeer kritisch gekeken naar alle selecties, hun opbouw, het aantal sporters, trainers en trainsters, zowel de financiële als logistieke aspecten en hebben daarbij een aantal scenario’s overwogen.

Een van de directe gevolgen voor de korte termijn is daarbij geweest dat de huidige RG ruimte in het Sportcomplex Koning Willem Alexander, de thuisbasis van SV Pax Haarlemmermeer, nodig is om de uitbreiding van het turnen te kunnen accommoderen en dat RG naar een nieuwe locatie overgeplaatst zal moeten worden. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om heel kritisch te kijken naar hoe de opbouw van deze selectie zich verder ontwikkelt en hoe dit, omwille van RG in bredere zin, door de samenwerking met aanverwante verenigingen op te kunnen lossen.

GTV De Badhoeve heeft positief gereageerd op de uitnodiging van SV Pax Haarlemmermeer in mei van dit jaar om het gesprek aan te gaan om te kijken hoe beide verenigingen elkaar en, met name, de gymnasten van beide verenigingen kunnen helpen. Na een eerste verkennend gesprek begin juni tussen beide besturen heeft SV Pax Haarlemmermeer tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni het mandaat gevraagd en gekregen om deze gesprekken voort te zetten. Daaropvolgend hebben de besturen begin juli opnieuw met elkaar om tafel gezeten met als resultaat dat beide verenigingen de intentie tot samenwerking verder willen invullen. Doel hiervan is bij de start van het seizoen 2017-2018 gezamenlijke RG trainingen aan te kunnen bieden, al zullen in het komende sportseizoen tal van operationele en administratieve aspecten nog veel verder uitgewerkt dienen te worden.

Ondanks dat alle betrokkenen- verenigingen, sporters en ouders- een periode van onzekerheid tegemoet gaan, hebben wij er alle vertrouwen in dat wij hiermee de sporters, de verenigingen en RG in het algemeen het beste dienen. Daarom gaan wij in de komende dagen voor de zomervakantie tot aan het begin van het seizoen onverminderd door met het invullen van de wijze waarop we de samenwerking tijdens, in ieder geval, het komende eerste jaar gezamenlijk invulling zullen geven.

Volg ons via
Social Media

01020305

Vrienden van
SV Pax

Vriendenloterij

Onze vereniging heeft zich aangemeld bij de Vriendenloterij als club. Van ieder verkocht lot gaat er 50% naar de club. Als u al meespeelt, dan kunt u uw lot koppelen aan onze club waarmee u ons direct steunt. Kost u niets extra's en toch dingt u mee met mooie prijzen. Klik hier en speel mee voor SV Pax.

0 reacties

Overige nieuwsberichten

Zaterdag 24 Maart: Diploma Turnen en de Clubkampioenschappen!

Op zaterdag 24 Maart 2018 aanstaande is het zo ver: Diploma Turnen en onderlinge wedstrijd van turnen, dansen en springen!

Op deze dag vinden in de Sporthal van het Sportcomplex Koning Willem Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp het Diploma Turnen en de Clubkampioenschappen plaats. Kom en moedig alle sporters aan!

Lees meer

Instuif zondag 18 maart 2018

De allerkleinsten van 1,5 t/m 4 jaar kunnen samen met één volwassene komen gymmen van 9.00 – 10.00 uur in een echte turnhal.

Lees meer

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren