Privacy Statement

Inleiding

Op www.svpax.nl (hierna: “SV Pax Haarlemmermeer”) worden persoonsgegevens en andere data in verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van svpax.nl.

 

College bescherming persoonsgegevens

SV Pax Haarlemmermeer verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Verwerking Persoonsgegevens

SV Pax Haarlemmermeer behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. SV Pax Haarlemmermeer verzamelt Persoonsgegevens bij het abonneren op de digitale nieuwsbrief, of bij een bezoek aan evenementen en activiteiten die door SV Pax Haarlemmermeer georganiseerd worden. De verkregen gegevens worden alleen voor betreffende doelen gebruikt en niet langer bewaard dan noodzakelijk met als uiterlijk het wettelijk bewaartermijn van deze Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op verwerking of bewaring van deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het door ons gestuurde e-mail bericht of SV Pax Haarlemmermeer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar webmaster@svpax.nl. SV Pax Haarlemmermeer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Beveiliging

SV Pax Haarlemmermeer heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Links

Op svpax.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SV Pax Haarlemmermeer kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van svpax.nl, dan kunt u deze richten aan Bestuur SV Pax Haarlemmermeer, per e-mail: bestuur@svpax.nl.

 

Wijziging van Privacy Statement

SV Pax Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. SV Pax Haarlemmermeer adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Januari 2016.

Volg ons via
Social Media

01020305

Vrienden van
SV Pax

Vriendenloterij

Onze vereniging heeft zich aangemeld bij de Vriendenloterij als club. Van ieder verkocht lot gaat er 50% naar de club. Als u al meespeelt, dan kunt u uw lot koppelen aan onze club waarmee u ons direct steunt. Kost u niets extra's en toch dingt u mee met mooie prijzen. Klik hier en speel mee voor SV Pax.

Laatste algemene nieuws

Vacature turnen meisjes

SV Pax Haarlemmermeer zoekt trainers meisjes turnen Ben je actief, enthousiast en in het bezit van een licentie Gymnastiek Leider 3 of al bezig om deze te behalen. Wil je graag turnles geven aan recreanten? Dan is turnvereniging SV Pax iets voor jou. We zijn voor de...

Verslagen Turnen Heren

Talententest Turnen Heren 17 Juni 2018

Uitnodiging talententest 17 Juni 2018

De vereniging is op zoek naar nieuwe turntalentjes!!

Ben jij geboren in 2011, 2012 of 2013, sta je meer op je handen dan op je voeten en wil je graag net zo goed leren turnen als Casimir Schmidt of Epke Zonderland?! Meld je dan aan voor de talententest bij SV Pax Haarlemmermeer op zondag 17 juni 2018.

Verslagen Turnen Dames

Verslagen Ritmische Gymnastiek