maandag 16 maart 2020

Hoofddorp, 16maart 2020


Betreft:        Regeling contributie komende periode


Beste leden, 

Het Covid-19 virus houdt ons allemaal bezig….we kunnen er niet omheen!
Wie had dit een week geleden verwacht of ook maar kunnen voorspellen.
Een situatie die voor ons allen nieuw is en waar we per moment naar mogelijkheden en oplossingen proberen te zoeken! Ook vanuit de vereniging.

Er zijn nu heel duidelijke en heldere maatregelen gepresenteerd door het RIVM, Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Onderwijs en Sport, sportbonden en NOC*NSF waar we ons in ieder geval tot 6 april aan moeten houden. Duidelijke regels en verwachtingen om het met elkaar op deze manier te doen en ons hier aan te houden. 

Maar naast deze heldere en duidelijke communicatie omtrent deze regels, komen er direct ook allerlei vragen….en met name over het wel of niet doorbetalen van de contributie.
Wij, als bestuur en verenigingsbureau, gaan in beraad over deze kwestie. Nu weten we nog niet wat de gevolgen zullen zijn en kunnen we hier helaas ook nog geen uitspraak over doen.

Voor onze leiding vinden wij het belangrijk dat zij ‘gewoon’ hun salaris van maart kunnen ontvangen en uiteraard de komende maanden. 

Wij hopen jullie voor nu voldoende op de hoogte hebben gebracht en komen volgende week bij u terug met ons besluit.

Voor andere vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden, stuur een bericht naar:
verenigingsmanager@svpax.nl; ledenadministratie@svpax.nl  en/of bestuur@svpax.nl

Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur en ledenadministratie


Arjanna Slooff
Verenigingsmanager SV Pax Haarlemmermeer