Wednesday 16 September 2020

Onderstaande informatie is voor ALLE LEDEN:

Reorganisatie SV Pax Haarlemmermeer

De vereniging kende tot vorig seizoen (2019-2020) een structuur waarbij het bestuur, in samenwerking met een verenigingsmanager, ledenadministratie en assistenten, met elkaar zorgdragen voor planning en organisatie van alles wat er binnen de club gebeurt tijdens een seizoen.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat door het grote aantal leden binnen de vereniging, met een grote diversiteit in (leeftijds-)groepen en ieder op zijn eigen niveau en betrokkenheid, er behoefte is aan meer sturing op maat.
Tijdens Corona is dit nog duidelijker geworden en zijn we verder gegaan met onze
samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer die de vereniging helpt en advies geeft voor meer inzicht en is er dit seizoen gekozen voor een andere structuur binnen SV Pax Haarlemmermeer. Op deze manier hopen we dat er meer maatwerk zal zijn en dat meerdere experts zorgdragen voor alle taken die binnen de vereniging plaatsvinden, onder het motto;
“vele handen maken licht werk”.

Hieronder alvast een beknopt overzicht; binnenkort volgt meer informatie op de website;

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit Harold Martina (voorzitter), Vincent Janssen
(penningmeester), Alejandro Matamala (communicatie & PR), Dennis van de Born
(bestuurslid) en Arjanna Slooff (sporttechnische zaken).
Naast het bestuur, is er inmiddels een denktank actief die op verschillende gebieden ondersteuning biedt aan het bestuur en bepaalde taken (tijdelijk) overnemen en zorgen dat er sneller gehandeld kan worden.

Het bestuur is nog op zoek naar minimaal drie nieuwe bestuursleden; geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: bestuur@svpax.nl en een keer deelnemen aan een overleg om te kijken welke taak het beste past. Maandelijks is er een overleg en afhankelijk van de taak binnen het bestuur kost het per week/twee weken een dagdeel tijd om verschillende acties te volbrengen (advies inwinnen, afspraak inplannen, etc).

Verenigingscoördinatoren

De taken van de verenigingsmanager worden verdeeld over twee verenigingscoördinatoren, Loraine Heutinck en Debby Stigter en zij hebben vooral verantwoordelijkheid over informatievoorziening, planning en organisatie, overzicht en het uitvoeren en toezien van het beleid en visie en missie van de vereniging.

Ledenadministratie

Inmiddels zijn er twee medewerkers, Danielle Hart en assistentie van Anne Rozekrans, werkzaam op de ledenadministratie die vooral zorgdragen voor alles wat nodig is om de inschrijving of de uitschrijving te regelen van de leden, informatie geven over proeflessen en daarnaast alle leden zorgvuldig invoeren en informatie geven welke lessen ze waar kunnen volgen.

Voor specifieke vragen over inschrijving/uitschrijving, lesaanbod, wisselen van lessen, etc., kan er een mail gestuurd worden naar: ledenadministratie@svpax.nl.

Financiële administratie

Er is nu een expert gevonden in Ilona Scholten - Zonneveld, die samen met de
penningmeester, alles op gebied van de financiële administratie wat betreft contributie, incasso’s, betalingen, facturen en debiteuren regelt.
Met vragen op dit gebied kun je een mail sturen naar: financien@svpax.nl

Coördinatoren Turnen Heren en Turnen Dames

Ter ondersteuning van de verenigingscoördinatoren, de hoofdtrainers en andere betrokken experts (LOOT coördinatoren Haarlemmermeerlyceum, coördinator Klavertje 4, medische begeleiding, sportarts, sport diëtiste, etc) zijn er twee coördinatoren voor de topsport en wedstrijdsport turnen heren (Felicia Ronodihardjo) en turnen dames (Liza Tichelaar). Zij zorgen dat alle trainers, sporters en ouders voorzien worden van informatie voor op de werkvloer en regelen onder andere inschrijvingen, wedstrijdpaspoorten, opstellen van
toestelroosters, bijeenkomsten, kleding en nog veel meer.

Voor specifieke vragen of informatie op het gebied van turnen heren en/of turnen dames kan er een mail gestuurd worden naar: turnenheren@svpax.nl en/of turnendames@svpax.nl 

Coördinatoren Recreatie

Ter ondersteuning van de verenigingscoördinatoren en de ledenadministratie en in samenwerking met de coördinator Evenementen zijn er twee coördinatoren voor de recreatie, namelijk Esther van Dijk en Jelmer Albers. Zij zorgen dat alle trainers, stagiaires, sporters en ouders voorzien worden van informatie voor op de werkvloer en regelen onder andere instuiven, zaalhuur, inhoudelijke bijeenkomsten voor trainers, invallers en nog veel meer.

Coördinatie Evenementen

Michiel Scholten zal vanuit zijn expertise bij zowel de selectie als de recreatie takken zorgdragen voor de planning en organisatie van alle evenementen en activiteiten voor de vereniging en gaat op zoek naar wensen en behoeften onder de leden om ook kleinschalig leuke bijeenkomsten te organiseren en op te zetten.
Voor vragen, opmerkingen en/of input, kan er een mail gestuurd worden naar:
evenementen@svpax.nl

Commissies
Tijdens een betrokkenheidssessie 11 maart 2020 zijn we op zoek gegaan om meer
betrokkenheid en vrijwilligers te vinden binnen de vereniging. De bedoeling is (nog steeds) om door middel van verschillende commissies meer zicht te krijgen op wensen en behoeften van onze leden op verschillende gebieden, zoals werven van vrijwilligers, facilitair, leden en oud leden, oudercommissie en een jeugdcommissie. Corona zorgde dat we hier afgelopen tijd weinig tijd aan hebben besteed en dit seizoen gaan we verder met het opzetten en uitdenken wat de vereniging nodig heeft.

Voor overige vragen, opmerkingen en/of andere onduidelijkheden, kan er contact worden opgenomen door een mail te sturen naar info@svpax.nl

We doen ons uiterste best om alle mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Pax Haarlemmermeer