Over Turnen Heren


SV Pax Haarlemmermeer is een Nationaal Trainingscentrum voor Turnen Heren.

SV Pax Haarlemmermeer biedt artistiek turnen heren aan op topsport en wedstrijdsport niveau. We hebben een brede jeugdopleiding, waarin veel jonge turners aan het opleidingstraject deelnemen. Tijdens deze jeugdopleiding worden de turners voorbereid voor de topsport, 1e of 2e divisie. Gaandeweg zullen er selectie momenten plaatsvinden waarbij er gekeken zal worden in welk niveau de turner het beste thuishoort. In welk niveau de turners uiteindelijk uit zullen komen is afhankelijk van het talent, de inzet en de motivatie van de turners en zijn ouders.

De selectie Turnen Heren presteert op Nationaal en Internationaal niveau erg goed. Het meest in het oog springende resultaat is dat van Casimir Schmidt, hij won goud op sprong zowel tijdens het jeugd JEK van 2012 en de Europese Spelen in 2015. Tevens was Casimir 1e reserve tijdens de Olympische Spelen van 2016.

De turners die in de topsport uitkomen worden opgeleid voor het hoogste niveau en doen tijdens de opleiding mee aan wedstrijden zoals NK's, EK's en WK's, maar ook aan kleinere internationale wedstrijden. Deze turners worden begeleid door junior en senior trainers van de KNGU. 

De selectie traint in het zeer moderne Sportcomplex Koning Willem Alexander. Deze turnzaal wordt ook regelmatig gebruikt door de nationale bond voor nationale trainingen.

Selecties

Topsportgroep 1

Deze groep traint olv Dirk van Meldert.

Alle turners in deze selectie zitten in of kunnen worden geselecteerd voor een nationale selectie en turnen op het hoogste niveau in hun leeftijdscategorie. Deze groep traint 6-8x in de week.

Voor de nationale selectie lijst 
klik hier.

 

Topsportgroep 2

Deze groep traint olv Felicia Ronodihardjo.

Alle turners in deze selectie zitten in of kunnen worden geselecteerd voor een district selectie of nationale selectie en turnen op het hoogste niveau in hun leeftijdscategorie. Deze groep traint 4-8x in de week.

Voor de district selectie of nationale selectie lijst
klik hier.

 

Wedstrijdgroepen

Alle turners in deze groepen komen uit in de 1e en 2e divisie. 

De wedstrijdgroep is te verdelen in een bovenbouwgroep en een middenbouwgroep.
In de bovenbouw turnen alle turners in de keuze oefenstof. Deze groep traint 4x in de week. 
In  de middenbouw turnen alle turners in de verplichte oefenstof. Deze groep traint 3x in de week.

De bovenbouw traint olv Willem van Wijngaarden.
De middenbouw traint olv Frank Waaldijk en Britt Hekelaar

 

Opleidingsgroepen

In deze groep worden de turners voorbereid op het wedstrijdturnen.

De opleidingsgroep is te verdelen in een onderbouwgroep en een jong talent groep.
De onderbouwgroep gaat voor het eerst wedstrijden doen, waarbij er vooral gekeken wordt naar de potentie. 
Tijdens de trainingen van de jong talent groep wordt op een leuke en speelse manier het turnen aangeleerd.  
Deze groepen trainen 2-4x in de week.

Deze groepen trainen olv .

Nieuws