Monday 27 July 2020

 

Wij zijn als SV Pax Haarlemmermeer geschokt door de berichten in de media naar aanleiding van het interview van 24 juli jl. met turncoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad en de NOS afgelopen zondag.

Dit doet veel met de sporters, de trainers en de ouders. Ook al gaat dit over situaties die zich buiten onze vereniging hebben voorgedaan. Veel van onze gymnasten vinden dit een lastige situatie, temeer omdat zij de geschetste situaties niet kunnen plaatsen. Daarbij ontstaat er bij deze gymnasten onrust terwijl zij de focus willen hebben richting belangrijke internationale toernooien. 

Als club vinden wij het belangrijk om iedereen een stem te geven en dit onderwerp bespreekbaar te maken met trainers, gymnasten en ouders. Daarom organiseert het bestuur woensdag 29 juli a.s. van 12:00-13:00 in het SKWA in Hoofddorp een bijeenkomst (uitsluitend) voor onze leden om open met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarbij willen we stilstaan bij wat er leeft in de gymsport, binnen onze club en wat we met elkaar nog meer kunnen doen om een fijn, veilig, pedagogisch sportklimaat voor iedereen te borgen.

Voor vragen, stuur een mail naar bestuur@svpax.nl en indien je dat liever wil, kun je ook onze vertrouwenscontactpersoon, Joyce Huijbers benaderen. Dit kan via joyce@vertrouweninpersoon.nl of 06-46989132.