Friday 2 December 2022

 

UITNODIGING extra ALV donderdag 8 december 2022

Beste leden, ouders/verzorgers, bijzondere leden,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van deze extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 december 2022 om 20.00 uur in de Huiskamer van SV Pax, op de eerste verdieping van ons SV Pax deel in het SKWA, Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp.

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Ingekomen stukken/mededelingen en behandeling ingekomen vragen
  3. Financieel jaarverslag 2021-2022* (besluitvormend)
  4. Voorstel twee nieuwe bestuursleden en wijziging bestuurssamenstelling (besluitvormend). Voordracht: Ferdinand Knol en Roland Delnoij 
  5. Sluiting

--- hapje drankje ---

Om de vergadering goed voor te kunnen bereiden ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van deze agenda in te sturen voor dinsdag 6 december a.s. via penningmeester@svpax.nl

Aanmelden kan tot en met woensdag 7 december 12.00 uur door een mail te sturen naar ledenadministratie@svpax.nl met in de titel ‘aanmelden voor de ALV’. Afmelden hoeft alleen als je je had aangemeld.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur

SV Pax Haarlemmermeer