Aansprakelijkheid

Sportkeuring

Deelneem(st)ers aan wedstrijden en leden ouder dan 30 jaar worden geadviseerd een sportkeuring te ondergaan.

 

Verzekering

Middels het lidmaatschap van de KNGU valt elk (aspirant)lid onder de ongevallenverzekering (verzekerd tegen blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van ongevallen welke tijdens de les hebben plaats gevonden) en de aansprakelijkheidsverzekering. Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis en ambulance. Tevens geen vergoeding voor revalidatie en verlies van arbeidsinkomsten. De ledenadministratie dient het ongeval te melden bij de verzekeringsmaatschappij.

 

CURA Fysiotherapie

Sinds oktober 2008 is er een samenwerkingsverband tussen SV PAX en CURA Fysiotherapie. Dit houdt in dat er wekelijks een medisch spreekuur is op locatie. Hierbij zijn alle leden van SV Pax welkom die via hun train(st)er zijn doorgestuurd voor advies wat betreft (sport) blessures. Tijdens het medisch spreekuur zal er een onderzoek plaatsvinden, een diagnose worden gesteld en een advies gegeven. Indien er een specifieke behandeling geïndiceerd is zal het advies worden gegeven contact op te nemen met de praktijk van CURA Fysiotherapie. Na een bezoek aan het medisch spreekuur zal de train(st)er op de hoogte worden gesteld van de (sport)blessure en wat de mogelijkheden zijn tijdens de trainingen / wedstrijden.

 

Gevonden voorwerpen

De vereniging, het bestuur en de leiding dragen GEEN verantwoordelijkheid voor het zoekraken van sport- en/of andere kleding en/of andere persoonlijke bezittingen. De vereniging adviseert om sieraden, geld of andere kostbare bezittingen thuis te laten of, indien dit niet mogelijk is, deze mee te nemen naar de sportzaal en deze niet in de kleedkamer achter te laten.

 

Spelregels

Wij verwachten van onze leden dat:
– Er geen straatschoenen in de zaal worden gedragen of sportschoenen met een zwarte zool
– Er tijdens de lessen sportkleding wordt gedragen
– Lange haren vast worden gedragen
– Er geen sieraden worden gedragen
– Er geen eten en/of drinken in de zaal wordt genuttigd
– Ouders niet in de zaal aanwezig zijn
– Er geen waardevolle spullen worden meegenomen of in de kleedkamer achterblijven
– Iedereen op tijd aanwezig is
– Kinderen op tijd worden opgehaald
– Instructies van leiding wordt opgevolgd
– Mobiele telefoons uit staan
– Je met andere leden net zo omgaat als je zelf ook van andere verwacht
– Als je meer dan 3 lessen achter elkaar afwezig bent, dit doorgeeft aan de leiding of de ledenadministratie

Bij (herhaaldelijk) overtreden van bovenstaande regels, kan de toezegging tot de les/ het lidmaatschap ontzegd worden.

 

Foto’s op de website

Op deze site staan verslagen van de verschillende disciplines uit de vereniging. Regelmatig worden er ook foto’s gemaakt door ouders of trainers en omdat hierdoor de verslagen wat levendiger worden plaatsen we ze ook op de website. Volgens de regels van de KNGU zijn we verplicht hiervan melding te maken bij de ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
In het kader van de privacy heeft u het recht om aan te geven dat u niet wilt dat er foto’s van uw kind(eren) op de website geplaatst worden. Mocht u bezwaren hebben tegen het plaatsten van een foto van de Demodag of een wedstrijd waar uw kind aan deelgenomen heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij ons verenigingsbureauDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Wij zullen in dat geval ons uiterste best doen te voorkomen dat betreffende foto’s gepubliceerd worden.
Let wel dat het belangrijk is dat u uw kind verteld dat u heeft aangegeven dat er geen foto gepubliceerd mag worden. Het is voor ons niet haalbaar om bij elke groep, waar een foto van gemaakt wordt, na te vragen wie er wel en wie niet op de foto mag. De foto’s die gemaakt worden, worden alleen gebruikt voor de website en eventueel krantenartikelen.

Volg ons via
Social Media

01020305

Vrienden van
SV Pax

Vriendenloterij

Onze vereniging heeft zich aangemeld bij de Vriendenloterij als club. Van ieder verkocht lot gaat er 50% naar de club. Als u al meespeelt, dan kunt u uw lot koppelen aan onze club waarmee u ons direct steunt. Kost u niets extra's en toch dingt u mee met mooie prijzen. Klik hier en speel mee voor SV Pax.

Laatste algemene nieuws

Verslagen Turnen Heren

Talententest Turnen Heren 17 Juni 2018

Uitnodiging talententest 17 Juni 2018

De vereniging is op zoek naar nieuwe turntalentjes!!

Ben jij geboren in 2011, 2012 of 2013, sta je meer op je handen dan op je voeten en wil je graag net zo goed leren turnen als Casimir Schmidt of Epke Zonderland?! Meld je dan aan voor de talententest bij SV Pax Haarlemmermeer op zondag 17 juni 2018.

Verslagen Turnen Dames

Verslagen Ritmische Gymnastiek