Lidmaatschap

Aanvang lidmaatschap

Inschrijving kan uitsluitend door invulling van het inschrijfformulier. Indien u na maximaal 2 lessen aan de ledenadministratie meldt, dat u geen belangstelling heeft voor verdere deelname, is geen contributie verschuldigd. Indien u lid wordt, is de contributie verschuldigd vanaf de eerste les. SV Pax kent aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), leden, ere-leden en begunstigers.

 

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt NIET automatisch aan het einde van het seizoen. Het lidmaatschap kan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK worden opgezegd aan het eind van het seizoen. Opzeggen dient minimaal een maand voor de opzegdatum te gebeuren. Telefonisch opzeggen of opzeggen bij de leiding is niet mogelijk. Het wordt op prijs gesteld dat bij het opzeggen een reden wordt aangegeven. Sommige redenen kunnen namelijk aanleiding zijn tot verbeterpunten in het functioneren van de vereniging.

 

Vakantie

De leden hebben 10 maanden per seizoen les. Het seizoen loopt van 5 september 2016 tot en met 22 juli 2017. De vakanties (buiten de zomerstop) vallen samen met die van de openbare basisscholen. Zie onze kalender.

 

Inning contributie

Contributie is steeds verschuldigd tot de opzegdatum. Inning contributie gebeurt door automatische incasso per MAAND of per JAAR. De inning geschiedt vooraf.

 

Inning bondscontributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (juni 2009) is vastgesteld om het bondsgeld, dat ieder lid per kwartaal verplicht is te betalen aan de KNGU, per automatische incasso te innen bij de leden. De geïnde bondscontributie wordt afgedragen aan de KNGU waarbij de vereniging is aangesloten. Dit betreft een separate incasso naast de reguliere contributie.

Volg ons via
Social Media

01020305

Vrienden van
SV Pax

Vriendenloterij

Onze vereniging heeft zich aangemeld bij de Vriendenloterij als club. Van ieder verkocht lot gaat er 50% naar de club. Als u al meespeelt, dan kunt u uw lot koppelen aan onze club waarmee u ons direct steunt. Kost u niets extra's en toch dingt u mee met mooie prijzen. Klik hier en speel mee voor SV Pax.

Laatste algemene nieuws

Talententest Turnen Dames op 7 November 2018

Uitnodiging talententest De vereniging is op zoek naar nieuwe turntalentjes! Ben jij geboren in 2011, 2012 of 2013, sta je meer op je handen dan op je voeten en wil je graag net zo goed leren turnen als Eythora Thorsdottir of Sanne Wevers?! Meld je dan aan voor de...

Verslagen Turnen Heren

Vrijwilligers onder de leden gezocht voor het Bondskampioenschap Turnen Heren Divisie Talent, 1, 2 en 3

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018 organiseert SV PAX in samenwerking met de KNGU het Bondskampioenschap Meerkamp en Toestellen voor Turnen Heren Divisie Talent, 1, 2 en 3.

Hiervoor zoeken wij een groot aantal vrijwillig(st)ers die ons tijdens dit evenement willen helpen om het Bondskampioenschap Meerkamp en Toestellen voor Turnen Heren Divisie Talent, 1, 2 en 3 voor iedere deelnemer en toeschouwer tot een fantastisch evenement te maken.

Verslagen Turnen Dames

Verslagen Ritmische Gymnastiek