Als er sprake is van misverstanden of een groot verschil van inzicht tussen trainers, ouders en/of selectieleden, dan kan altijd contact opgenomen worden met de Verenigingsmanager en/of een lid van het Bestuur. Komt men er niet uit of is er een vermoeden dat er iets anders aan de hand is? Dan staat de vertrouwenscontactpersoon klaar om te helpen.

 

SV Pax Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat er een vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging beschikbaar is. Om de toegang tot onze vertrouwenscontactpersoon laagdrempelig te maken, biedt SV Pax Haarlemmermeer haar belanghebbenden de mogelijkheid een onafhankelijke expert te kunnen benaderen.

Sporters, trainers of ouders kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht wanneer zij bijvoorbeeld te maken hebben met:

  • Pedagogisch grensoverschrijdend gedrag
  • Seksuele intimidatie
  • Pesten
  • Problemen met de organisatie
  • Discriminatie en racisme
  • Agressie en geweld
 

 

Ik ben Joyce Huijbers.

Vanaf maart 2020 ben ik Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor SV Pax. Daarnaast ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Als VCP ben ik voor iedereen bereikbaar die bij SV Pax betrokken is en te maken heeft of heeft gehad met ongewenst gedrag. Daarnaast zal ik meedenken over preventie van ongewenst gedrag binnen SV Pax. En zo met elkaar te werken aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging. Ik werk volgens het functieprofiel VCP van NOC NSF.

Wanneer kun je bij mij terecht?
Je kunt bij mij terecht als je een ervaring hebt met ongewenst gedrag en je deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en jij bepaalt waar jouw grens ligt. 

Ik luister, denk met je mee en kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Ook kun je bij mij terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. Samen met jou zoeken we binnen het sportnetwerk naar de beste route om je door te verwijzen.

Ik behandel zelf dus geen klachten, ben geen hulpverlener en doe geen onderzoek in de vereniging bij incidenten. Doorverwijzen kan bijvoorbeeld naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, de klacht-/tuchtcommissie van de bond, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. 

We kunnen telefonisch contact hebben of we maken een persoonlijke afspraak op een voor jou prettige locatie. Er worden geen stappen gezet zonder jouw goedkeuring.

Hoe kun je mij bereiken?
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 06-46989132 en op e-mail adres joyce@vertrouweninpersoon.nl. Als je een bericht achter laat dan neem ik binnen 24 uur contact met je op.