Als er sprake is van misverstanden of een groot verschil van inzicht tussen trainers, ouders en/of selectieleden, dan kan altijd contact opgenomen worden met de Verenigingsmanager en/of een lid van het Bestuur. Komt men er niet uit of is er een vermoeden dat er iets anders aan de hand is? Dan staat de vertrouwenscontactpersoon klaar om te helpen.

 

SV Pax Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat er een vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging beschikbaar is. Om de toegang tot onze vertrouwenscontactpersoon laagdrempelig te maken, biedt SV Pax Haarlemmermeer haar belanghebbenden de mogelijkheid een onafhankelijke expert te kunnen benaderen.

Sporters, trainers of ouders kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht wanneer zij bijvoorbeeld te maken hebben met:

 • Pedagogisch grensoverschrijdend gedrag
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Problemen met de organisatie
 • Discriminatie en racisme
 • Agressie en geweld

 

Meer informatie over het doen van meldingen en over het Centrum Veilige Sport

 

Wat kun je melden?

Alles kan en mag gemeld worden als het door de melder als belangrijk wordt ervaren. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.

 

Anonimiteit

Er komen af en toe zorgen, signalen of incidenten naar boven die op verzoek van de melder niet verder verteld mogen worden. Of waarvan we niet weten wie de melder is omdat hij/zij anoniem wil blijven. Een dergelijke melding is lastig op te volgen. We zien dit wel als een belangrijk signaal dat aangeeft hoe ons veilige sportklimaat er uitziet en het kan een indicatie zijn voor betere inzet van preventie.

Iemand die wel in gesprek wil gaan maar anoniem wil blijven kan toch als melder worden behandeld. We hebben dan iemand aan wie we vragen kunnen stellen, of die wellicht in de toekomst wel bekend wil worden. Dit kan bijvoorbeeld via het SpeakUp systeem van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland. Op de websites van de sportbond en Centrum Veilige Sport Nederland staat de link naar dit systeem vermeld.

 

Wie kan een melding doen?

Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, barmedewerkers, artsen, schoonmakers etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se ook het slachtoffer of de beschuldigde.

 • Slachtoffer 
  • Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde. Dit is of kan subjectief zijn.

 • Beschuldigde
  • Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag. Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. Meer informatie voor beschuldigden vind je hier.

 • Betrokkenen
  • In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

 

Waar kun je terecht?

 

Waar kun je terecht met je melding? Hier zijn verschillende plekken of instanties voor:

 

 • Binnen de sportvereniging?
  • Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een vertrouwenscontactpersoon (Joyce Huijbers – joyce@vertrouweninpersoon.nl of 06-46989132) of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid.

 • Binnen de sportbond?
  • Voor de bond kan het vertrouwelijk gesprek belegd zijn bij een vertrouwens(contact)persoon van de sportbond, een compliance medewerker of een integrity officer. Wie dit is in het vertrouwenswerk van de sportbond moet op de website bekendgemaakt worden. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon namens de bestuurder of directie van de bond direct een melding gedaan worden. We vatten deze functie hier samen als vertrouwens(contact)persoon. 
  • VCP van KNGU Henriëtte van der Weg
  • Contactgegevens: 
   • mail:         vanderweg@kngu.nl met het verzoek om contact te hebben 
   • Telefoon:   055- 505 87 35 tijdens kantooruren

 • Binnen de sport in het algemeen?
  • Voor de koepelorganisatie NOC*NSF is het vertrouwelijk gesprek en het melden belegd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere medewerkers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Bij het Centrum kan ook gemeld worden als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt.

 

 • Buiten de sport?
  • Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kunnen verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderd worden, zoals het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je kijken op de site van Centrum Veilige Sport Nederlad

 

 

VCP SV PAX Haarlemmermeer

EVEN VOORSTELLEN:

 

 

Ik ben Joyce Huijbers.

Vanaf maart 2020 ben ik Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor SV Pax. Daarnaast ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Als VCP ben ik voor iedereen bereikbaar die bij SV Pax betrokken is en te maken heeft of heeft gehad met ongewenst gedrag. Daarnaast zal ik meedenken over preventie van ongewenst gedrag binnen SV Pax. En zo met elkaar te werken aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging. Ik werk volgens het functieprofiel VCP van NOC NSF.

Wanneer kun je bij mij terecht?
Je kunt bij mij terecht als je een ervaring hebt met ongewenst gedrag en je deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en jij bepaalt waar jouw grens ligt. 

Ik luister, denk met je mee en kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Ook kun je bij mij terecht als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. Samen met jou zoeken we binnen het sportnetwerk naar de beste route om je door te verwijzen.

Ik behandel zelf dus geen klachten, ben geen hulpverlener en doe geen onderzoek in de vereniging bij incidenten. Doorverwijzen kan bijvoorbeeld naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, de klacht-/tuchtcommissie van de bond, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. 

We kunnen telefonisch contact hebben of we maken een persoonlijke afspraak op een voor jou prettige locatie. Er worden geen stappen gezet zonder jouw goedkeuring.

Hoe kun je mij bereiken?
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 06-46989132 en op e-mail adres joyce@vertrouweninpersoon.nl. Als je een bericht achter laat dan neem ik binnen 24 uur contact met je op.